DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI DEKLARASYONU

 

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİVE FUARI 2016

(BİLGE 2016)KUALA LUMPUR DEKLARASYONU

Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Sergisi 2016 (Bilge 2016) organizatörleri olarak Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Dünya İslam Forumu (DİF), Malezya Kadın, Aile ve Toplum Gelişimi Bakanlığı ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM); bu zamanına uygun ve önemli Zirve'ye ev sahipliği yaptıkları ve dünyanın her yerinden gelen katılımcılar ile delegelere gösterdikleri cömert misafirperverlikleri için Malzeya Uluslararası İslam Üniversitesi ve partnerlerine müteşekkirdir.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve partnerleri, 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu ve İslamabad Deklarasyonu’nun 2015 yılında verdiği öneri niteliğindeki karar olan Kuala Lumpur’da bir “Müslüman Kadınlar Zirvesi” düzenleme fikrine samimiyetle karşılık vererek, Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Sergisi 2016 (Bilge 2016) etkinliğini 23-25 Eylül 2016 tarihlerinde, Kuala Lumpur’da organize etmişlerdir;

Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Sergisi 2016 (Bilge 2016),  barış inşası ve toplumsal gelişim faaliyetlerinde kadının ve onun çok yönlü ilişkilerinin güçlendirilmesi hususunda Müslüman ülkeler, hükümetler, sivil toplum, özel sektör ve daha geniş topluluklar arasında işbirliği ihtiyacını yeniden teyit ederek, Müslüman kadın hakları edebiyatından, gerçek rollerin ve Müslüman kadının güçlendirilmesinin pratik gündem ve programlarına yol alarak, Müslüman kadının tüm sektörlerde ve sahalarda güçlendirilmesine ilişkin görüş ve önerilerin eyleme geçmesini vurgulamaktadır.

Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Sergisi 2016 (Bilge 2016), Müslüman hükümetler, İİT, sivil toplum, özel sektör ve diğer toplumsal güçler tarafından üstlenilmiş devam eden çeşitli girişim ve programları överek; Müslümanların, herhangi ayrım, cinsiyetçilik ve adaletsizliğe yer olmayan bir barış inşası ve toplumsal gelişim konusunda  güçlendirilmesi ve kaynaşması adına, spesifik anahtar sonuç alanları ve hedefleri olan net bir gündem ve programa sahip olmasının önemini vurgulamaktadır.

Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Sergisi 2016 (Bilge 2016), Kadın’ın barış inşasında, toplumsal gelişmede, karar almada ve dönüşüm faaliyetlerinde sorumluluk almasının önemini vurgulayarak, Müslüman hükümetleri, sivil toplumu, İslami organizasyonları ve özel sektörü, Müslüman kadının hayatındaki ölçülebilir gelişimleri başarması için gereken politik iradeyi ve  finansal kaynakları sağlamak üzere kadınların dengeli şekilde güçlendirilmesine yönelik çok fazla katkı sağlamaya teşvik etmektedir.

Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Sergisi 2016 (Bilge 2016), Müslüman Kadınlar tarafından kaşılaşılan yeni zorluklarla beraber İslam dünyasında gerçekleşen değişimlere önem vererek, kadın için yeni fırsatlar oluşturmak, kadının güçlendirilmesi için dengeli bir eğitim sistemi oluşturmak, İslam toplumlarında ekonomik ve politik gelişim için kadının sorumluluğunu sağlamak adına konuyla ilgili tüm kuruluşları ve tarafları hemen harekete geçmeye teşvik etmektedir.,

Küresel ve yerel ölçekte bir dönüşümün gerekliliğinin farkında olarak  BİLGE partnerleri, aşağıdaki sonuçlarda karar kılmışlardır:

 1. İslam dünyasında Müslüman kadının güçlendirilmesinin sütunlarından biri olan eğitimi geliştirmek; ilgili tüm tarafların, Müslüman kadınların tüm çalışma sahaları ve disiplinlerindeki sayısının artırılması için fırsatlar, burslar ve finansal destekler sağlamak yoluyla kadın eğitiminin hızlandırılmasını teşvik etmek;
 1. Müslüman kadınların bilim insanı, karar alıcı, sivil toplum kurucusu ve hem yerel hem de uluslararası ölçekte barış inşa ediciler olarak rolünü ve tesirini genişletilmek;
 1. İslam-içi ve İslam-arası işbirliği sağlayıp düşünce ve eylemler vasıtasıyla mücadele etmesi için barış inşa edici ve toplumsal dönüşüm liderleri olarak kadınların İslam fobisine, aşırılığa, cinsiyetçiliğe, adaletsizliğe, kan dökmeye, Müslüman kadının cehaletine ve marjinalleşmesinin tüm biçimlerine karşı rolünü genişletmek;
 1. Kadınların güçlendirilmesi ve sorumluluk kazandırılmasının tesisine, hükümetler, sivil toplum, eğitim esntitüleri, özel sektör, endüstri ve toplum kanalıyla katkı sağlamak; 
 1. Müslüman kadınlara, girişimci ve karar alıcı faaliyetler alanında sorumluluk kazandırmak için spesifik programlar geliştirmek;
 1. İİT üyesi ülkelerde ve diğerlerinde, sosyal yardım ve değişim programları ile en iyi uygulamaları paylaşmak, gönüllülüğü sağlamak ve Müslüman kadınların farklı ülkelerde yaşadığı sorunlarla yüzleşmek için platform ve yöntemler oluşturarak, Müslüman kadınları sorumluluk sahibi yapmak;
 1. Müslüman kadınların başarılarını, onların değişen yüzünü, tüm çalışma alanlarındaki Müslüman kadınların veri tabanlarını içeren çok yönlü bir çevrimiçi Müslüman Kadın Portalı geliştirerek, İslam dünyasında daha geniş bir  Müslüman kadın ağını desteklemek;
 1. Dünya çapında, Müslüman kadınları vurgulayan daha fazla tanıtıcı faaliyet ve medya aracılığıyla Müslüman kadınların rol modellerinin görünürlüğünü artırmak;
 1. Faaliyet planı denetimi, programların yürütülmesi ve Müslüman kadınların güçlendirilmesine ilişkin faaliyet planları  için  Bilge Uluslararası Düşünce Kuruluşları Takımı oluşturmak; 

     10. Dünya İslam Forumu’nun, Bilge 2017 için organizatörlük ve ev sahipliği yapmasını önermek;

 1. Müslüman kadınların tüm alanlardaki başarılarını kutlayan Bilge Ödüller’ini, her yıl Bilge ile birlikte gerçekleştirilen yıllık bir etkinlik hâline getirmek;
 1. Bilge’nin bir içeriği ve gündemi olarak, özellikle savaşta olan veya Müslümanların azınlıkta kaldığı ülkelerdeki ihtiyaç sahibi yenetenekli Müslüman kadınlara yönelik burslar verilmesini sağlamak. 

Yukarıdaki talepleri ve hedefleri taahhüt ediyoruz. Bu belge, Müslüman kadınların, İslam dünyasındaki barışın inşası ve toplumsal gelişimdeki rollerinin iyileştirilmesine dair işbirliği için rehber bir çerçeve olarak işlev görmektedir.

Tüm partnerlerimizi bu deklarasyonu hayata geçirmek ve katettiği mesafeyi Bilge Uluslararası Komisyonu aracılığıyla düzenli olarak rapor etmek için görevlendiriyoruz.

   

Kuala Lumpur, Malezya’da

25 Eylül 2016’da kabul edilmiştir.

 

YUKARI